Privacy Reglement Stichting de Maasveren

 

Algemeen

Stichting de Maasveren vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van haar reizigers en relaties. We nemen uw privacy serieus en hanteren een strikt privacybeleid. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en elle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
  • We gebruiken alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien er op toe dat onze leveranciers dat ook doen.
  • We houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

In dit privacyreglement leest u hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken, wanneer u met ons reist, onze websites bezoekt of wanneer u op een andere wijze contact met ons heeft.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Stichting de Maasveren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf (online) verstrekt. De onderstaande gegevens worden (online) verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op de website
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

De stichting heeft niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk en worden niet verkocht aan derden. Stichting de Maasveren verstrekt uw persoonsgegevens alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van stichting de Maasveren wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor een adequate beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar mail@maasveren.nl. Binnen 4 weken wordt op uw verzoek gereageerd.

Website: Bezoekgegevens en Cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. We registreren ook hoe bezoekers door onze website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag. Met deze informatie kunnen we de indeling en inhoud op onze website verder verbeteren. Bij het bezoek plaatsen we ook cookies. Met een cookie weten we welke pagina’s u op onze website bezocht. Cookies helpen ons om onze website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Klachten

Bent van mening dat dit reglement niet wordt nageleefd? Of dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens of Algemene Verordening Gegevensbescherming niet correct wordt uitgevoerd door ons dan kunt u een klacht indienen bij onze directeur via mail@maasveren.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Meldplicht AP en direct betrokkenen

Vallen onbedoeld en ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen toch gegevens via een heck of datalek in handen van niet geautoriseerde derden dan melden wij dit conform de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft het datalek ook nadelige gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer, dan melden wij dat ook aan u.